II BIEG O PUCHAR MAGURY 2013

 

 

 

INFORMUJEMY ZE BIEG O PUCHAR MAGURY ZOSTAJE PRZENIESIONYZ DNIA 23.02. 2013

NA DZIEN 09.03. 2013

Z PRZYCZYN  NIEZALEZNYCH OD ORAGANIZATOROW BIEGU

 

 

II   BIEG  W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM   O PUCHAR MAGURY  
 
DNIA 09.03.2013r.
AMATOROW / ZAWODY    STYLEM  KLASYCZNYM
 MIEJSCE ; TRASA BIEGOWA NA MAGURZE MALASTOWSKIEJ GODZ; 10;00
DYSTANS ; 5 KM 
WSPOLNY START KOBIET I MEZCZYZN
ZGLOSZENIA WYLACZNIE ELEKTRONICZNIE NA ADRES ; JUT5@TLEN.PL   DO DNIA 03.03. 2013r.
wpisowe 35 zl platne w do dnia 04.03. 2013   przelewem na konto organizatora
w przypadku malej liczby startujach osob nie bedzie podzialu na kategorie wiekowe
 
REGULAMIN
IIBieg  o Puchar Magury  2013
 
1. Organizator
GTB BESKIDY  GORLICE
38-300  Gorlice
tel.: 798401651
 Sędzia  główny zawodów- Dariusz Bobola
2. Miejsce i termin zawodów:
TRASA BIEGOWA JAGODA  - MAGURA MALASTOWSKA
09.03.2013r.
 
3. Cel imprezy:
Impreza ma na celu:
-          Popularyzację biegów narciarskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
-          Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
-          Promocję regionu, okolic Magury Malastowskiej.
 
4. Dystanse:
 5  km stylem klasycznym / mężczyzn  i kobiet
 
5. Program
 –09.03.2013 r.
 • 10;00 rejestracja zawodników do biegu
 •  Godz; 10; 30 zapoznanie z trasą
 •   godz; 11;00 wspólny start
 •  godz;  12;00  zakonczenie zawodow
 • 6. Informacja dla zawodników
 • Postępowanie na starcie – zawodnicy ustawiają się. Zawodnik  każdy ustawia się przed linia startu do biegu.
Czas biegu wszystkich liczony od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu  
 
 • Postępowanie na trasie zawodów:
Zawody są prowadzone zgodnie z wytycznymi FIS dotyczącymi narciarskich biegów masowych.
Zawodnicy muszą:
- biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy,
- nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom,
- nie utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym. Zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, zawodnicy szybsi jej lewą stronę,
- biec zgodnie ze stylem, w którym przeprowadzany jest dany bieg. Zmiana stylu w trakcie biegu będzie skutkowała dyskwalifikacją.
Zawodnicy w czasie biegu nie mogą zmieniać nart, jeśli te nie są uszkodzone. Zmiana nart w trakcie zawodów będzie skutkowała dyskwalifikacją. Miana uszkodzonych nart powinna odbyć się w punkcie obsługi zawodów znajdującym się na trasie. Narty należy zostawić w ww. miejscu.
 
 
 • Oznakowanie trasy – trasy poszczególnych dystansów będą oznakowane według następujących kolorów:
Trasa jest oznakowana niebieski strzałkami
 
 • Postępowanie w razie nieukończenia zawodów
Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się w najbliższej okolicy i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.
 
 • Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora
 • Protesty
Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych
7. Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095).
Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez GTB BESKIDY GORLICE -  GORLICE  wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej.
W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu.
 
8. Opłaty startowe
OPLATA  TERMIN – 19.02. 2013r.
 
Dokonanie wpłaty bez rejestracji, (czyli wypełnienia karty zgłoszenia lub online) nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do Biegu!!!
 
Dowód wpłaty powinien zawierać: nazwisko i imię zawodnika, dystans, datę urodzenia, miejscowość.
Wpłaty są przyjmowane w biurze klubu GORLICE ul. Legionów 3/17, przekazem pocztowym lub przelewem.
W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy. Posiłek gorący po biegu schronisko na Magurze Mała.
Uwaga!
W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie przechodzi na następny rok.
 
 
 
 
9. Wyniki
Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców . W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki zawodników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.
 
 
 
10. Transport zawodników - we własnym zakresie
 
11. Postanowienia końcowe
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu Pucharu Magury.
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.